Štrk je nespevnený zrnitý materiál prírodného pôvodu, vzniknutý rozrušením, následným opracovaním a transportom pevnej horniny, s veľkosťami jednotlivých zŕn od 2 mm do 256 mm.

Piesok je sediment, prírodný nespevnený zrnitý materiál, pozostávajúci z úlomkov veľkosti od 0,064 (1/16 mm) do 2 mm.

V našom sortimente nájdete štrk a piesok na rôzne použitie.

Štrkopiesok

Používa sa prevažne na potery v interiéroch a exteriéroch

Frakcia: 0 – 4


Štrkopiesok

Vhodný na všeobecnú betonáž podláh, prekladov, pilierov, či výrobu betónu

Frakcia: 0 – 16


Dunajský štrk

Okrasný štrk do záhrad a okolia domov

Frakcia: 16 – 24

Na objednávku


Štrk riečny praný

Vhodný na filtráciu vody ako drenáž, či podklad pre zámkovú dlažbu

Frakcia: 4 – 8, 8 – 16


Makadam vápenec

Vhodný na drenáž, ako podkladová vrstva, na obsyp, na hrubé vyrovnanie terénu

Frakcia: 15 – 45


Makadam Granodiorit

Vhodný na drenáž, ako podkladová vrstva, na obsyp, na hrubé vyrovnanie terénu

Frakcia: 50 – 80