Farby, laky, rezivo, hutný materiál, elektroinštalačný materiál, náradie, štrkopiesky, stavebné hmoty, tehly, betónové tvárnice…